Tel de Hoofdsom en Rente bij elkaar op, dit staat vermeld in de brief die je van het Incassobureau hebt ontvangen.

Dit bedrag valt in een bepaalde Range. Kolom twee geeft het begin van de range aan en kolom vier het einde van de range.

Betreffende kolom 5 en 6, de BTW, nog graag het volgende.

Wanneer de schuldeiser een Verzekeraar, Verhuurder, Bank, Medisch Beroep zoals een arts of Onderwijsinstelling is, dan mag er BTW in rekening worden gebracht.

Dan moet je dus kijken in kolom zes. Anders in kolom vijf.

Nu je dus de range weet en of er dus BTW in rekening mag worden gebracht, weet je dus wat het Incassobureau aan kosten in rekening mag brengen.

Download Staffel

(Microsoft word document)