Naam Incassobureau
Straatnaam en huisnummer
Postcode en Vestigingsplaats

Amsterdam, 22 januari 2009

Betreft dossier nummer: 0123456789

Geachte heer, mevrouw

Naar aanleiding van uw brief van 10 januari 2009, doe ik u hierbij het volgende doen meedelen.

Dat ik nog de rekening van uw cliënt moet betalen is juist. Maar de kosten die u in rekening brengt zijn veel te hoog!

In schril contrast tot de Staffel Incassokosten Sector Kanton, Rapport Voorwerk II

En wel om de volgende redenen, te weten:

Voor het sturen van aanmaningen mogen er incassokosten in rekening worden gebracht.

De hoogte van de incassokosten wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de Staffel Incassokosten Sector Kanton, Rapport Voorwerk II

In de Staffel Incassokosten Sector Kanton, Rapport Voorwerk II, zijn de volgende maximum incassokosten opgenomen:

Hoofdsom Maximale Incassokosten
incl. rente Excl. 19% BTW incl. 19% BTW
Van € 0.00 Tot € 250.00 € 37.00 € 44.03
" € 250.00 " € 500.00 € 75.00 € 89.25
" € 500.00 " € 1,250.00 € 150.00 € 178.50
" € 1,250.00 " € 2,500.00 € 300.00 € 357.00
" € 2,500.00 " € 3,750.00 € 450.00 € 535.50

Etc.

Het volgende is hierbij nog van belang:

De hoofdsom van de aanmaning die u stuurt bedraagt € …

Dit betekent dat u maximaal € … aan incassokosten in rekening mag brengen.

Ik ben bereid om dit bedrag te betalen en zal dit aan u overmaken.

Hoogachtend,

 

Handtekening

Lees het Bezwaarschrift eerst eventjes rustig door.

Download het bezwaarschrift en pas het aan met jouw gegevens.

Nadat je het hebt ingevuld, loop het nog even door, doe een final check.

Print het Bezwaarschrift uit en doe de brief vervolgens op de postbus, verstuur het Bezwaarschrift tevens ook per email naar het Incassobureau.

Bel daarna het Incassobureau op om hier melding van te maken.

 

Download Bezwaarschrift

(Microsoft word document)